Liên hệ

Gửi thư cho chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để nhận được sự giúp đỡ.

Trụ sở chính

Địa chỉ: 121 Tống Duy Tân - Lam Sơn - TP Thanh Hóa

Điện thoại: (0237) 3.852.229

Email:congtymaythanhhoa@gmail.com

Xí nghiệp may Hoằng Hóa

Địa chỉ: Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Điện thoại: (0237) 3.865.020

EnglishTiếng Việt